Concello de Boborás


ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE BOBORÁS

A Consellería de Medioambiente e Ordenación do Territorio emitiu unha orde para que as entidades locais elaboren Estratexias de Sustentabilidade Ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas.

Dita estratexia esta cofinanciada con fondos europeos de desenvolvemento rexional (FEDER) no marco operativo Feder Galicia 2014-2020 nun 80%.

O concello de BOBORÁS  está a elaborar a súa Estratexia de Sustentabilidade Ambiental para contribuír a mellorar o seu comportamento fronte o cambio climático, con base no estado ambiental actual. A estratexia está relacionada, principalmente, coa redución dos gases de efecto invernadoiro e a adaptación aos efectos adversos do cambio climático

 

A escala local os residuos e a enerxía van a representar un elevado porcentaxe do total das emisións de GEI, polo que dentro da xestión municipal poderían proporse medidas de adaptación ao cambio climático no campo da XESTIÓN DE RESIDUOS facendo especial fincapé a aquelas fraccións con maior contribución ás emisións, e tamén no campo da ENERXÍA, a través de medidas de aforro e eficiencia enerxética, as cales ademais dun efecto directo, teñen sobre todo un efecto indirecto, multiplicador pola súa capacidade de demostración exemplo para orientar aos cidadáns e os axentes do municipio.

 

Fonte do contido: Publicado 20/09/2016
<