Concello de Boborás


O Concello de Boborás pon en marcha un proceso selectivo para a provisión do posto de secretaría-intervención.

Archivos adxuntos:

- Bases

- Publicación Resolución de Lista Provisional de Admitidos/as e Excluídos/as

- Publicación Enmenda de Errores

- Publicación BOP 27/03/2017

- Publicación Lista Definitiva de Admitidos/as e Excluídos/as

- Decreto de desestimento de provisión con carácter interino do posto de secretario-interventor

 

<