Concello de Boborás


O Concello de Boborás pon en marcha un proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha Axente Tic para a Aula Cemit de Boborás, integrada na rede de Centros de Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CEMIT).

 

Archivos adxuntos:

 

- Bases

- Anexos I e II

- Publicación Resolución de nomeamento de Tribunal, lista de admitidos e data de valoración de méritos.

- Acta do Tribunal

- Publicación da resolución do nomeamentos do/a candidato/a seleccionado/a

 

<