Concello de Boborás


Apertura do prazo para presentación de solicitudes para o proceso selectivo dun/ha guía turisítico/a baixo a modalidade de contratación laboral temporal, xornada parcial (30 horas semanais) do Concello de Boborás.

 

Anexos:

- Bases

- Anexo I

- Anexo II

- Anuncio La Región

- Resolución Provisional de Admitidos/as e excluídos/as

- Resolución Definitiva de Admitidos/as e excluídos/as

- Publicación acta de tribunal valoración de méritos guía turístico/a

 

 

Publicado o 10 de mayo de 2017

Enlaces

<