Concello de Boborás


O CONCELLO DE BOBORÁS CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUTOR E 3 PEÓNS AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE BOBORÁS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA (COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020)


Adxuntos.

- Bases e anexo I

- Publicacion no Bop 23/06/2017

- Lista Provisional de Admitidos

- Lista Definitiva de Admitidos, datas da proba física e de coñecementos e nomeamento de tribunal

<