Concello de Boborás


Apertura do prazo para presentación de solicitudes para o proceso selectivo dun/ha arquitecto ou arquitecto técnico  baixo a modalidade de contratación laboral temporal, xornada parcial (30 horas semanais) do Concello de Boborás.

 

Anexos:

- Bases

- Anexo I

- Anexo II

- Enlace publicación bop 15 de xuño de 2017

- Decreto Aprobación Lista Definitiva Admitidos

- Acta de Tribunal

https://bop.depourense.es/portal/

 

<